Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020

W dniu 28.06.2018 zostało opublikowane ogłoszenie na platformie Bazy Konkurencyjności. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5905#info  

Termin składania ofert do dnia 09.07.2018