W dniu 28.06.2018 zostało opublikowane ogłoszenie na platformie Bazy Konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5905#info  

Termin składania ofert był do dnia 09.07.2018

Wybrana została firma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
ul. Cementowa 8
31-983 Kraków
NIP: 525-000-76-26
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY: 06.07.2018