Aktualności
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności na lata 2014-2020 W dniu 28.06.2018 zostało opublikowane ogłoszenie na platformie Bazy Konkurencyjności.  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5905#info   Termin składania ofert do dnia 09.07.2018

 

Certyfikaty ISO Tyron Producent Styropianu

 

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z POIR 2014-2020 poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP
Firma „TYRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:„Obniżenie palności EPS w układach ociepleniowych”

Zadanie 1. Badania z zastosowaniem metod określonych w normie EN 13501-1 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
Zadanie 2. Badania rozprzestrzeniania ognia realizowane w dużej skali
Zadanie 3. Badania właściwości użytkowych dla wytypowanych układów ociepleń

Całkowita wartość projektu: 369 553,50 zł
Wartość dofinansowania: 85% tj. 255 382,50 zł