Aktualności
  • CAM – CRITERIA AMBIENTALI MINIMI

    CAM – CRITERIA AMBIENTALI MINIMI  Nasza firma od  13.01.2022 spełnia Minimalne Kryteria Środowiskowe zgodnie z: Regulacją CP DOC 262 oraz  EN ISO 14021:2016

  • PRZYJMUJEMY i ODBIERAMY ODPADY STYROPIANOWE !!!

    Czujemy się w obowiązku dbać o środowisko dlatego zbieramy czyste ODPADY STYROPIANOWE   ZADZWOŃ DO NAS – poinformuj, że masz odpady USTALIMY DATĘ I SZCZEGÓŁY ODBIORU TEL. 77 541 18 00 lub 77 541 18 01 ODBIÓR – GRATIS !!!  

  • EKO-ITB Przyjazny wyrób

     

 

Certyfikaty ISO Tyron Producent Styropianu

 

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie z POIR 2014-2020 poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MŚP
Firma „TYRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt:„Obniżenie palności EPS w układach ociepleniowych”

Zadanie 1. Badania z zastosowaniem metod określonych w normie EN 13501-1 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
Zadanie 2. Badania rozprzestrzeniania ognia realizowane w dużej skali
Zadanie 3. Badania właściwości użytkowych dla wytypowanych układów ociepleń

Całkowita wartość projektu: 369 553,50 zł
Wartość dofinansowania: 85% tj. 255 382,50 zł