Tyron Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

LOGO1-pdf
PageLines-bg-uber-main.jpg

Klauzula informacyjna – Kontakt

 1. Dane Administratora Danych

            Administratorem Twoich danych osobowych będzie TYRON Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku, z którym możesz się skontaktować:

 • listownie: ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork;
 • mailowo: biuro@tyron.pl
 1. Cele przetwarzania danych osobowych

            Twoje dane osobowe zawarte w wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania współpracy. Następnie Twoje dane osobowe zostaną zarchiwizowane, w związku z możliwością dochodzenia roszczeń.

 1. Wymogi

            Jesteś zobowiązany(a) do podania danych osobowych, ich niepodanie będzie wiązać się z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz brakiem możliwości nawiązania współpracy.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

            Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz nasz uzasadniony interes, w związku z możliwością dochodzenia w przyszłości roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

            Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż lat 3, od daty zakończenia realizacji celu.

 1. Przekazywanie danych

            Twoje dane osobowe, będą przekazywane do podmiotu, który z nami współpracuje w zakresie obsługi IT oraz w zakresie obsługi klienta.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

            Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Twoje prawa

            W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

            W celu wykonania swoich praw z zakresu ochrony danych osobowych, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe zostały podane w punkcie nr 1).

 Prawo wniesienia skargi

            Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.