Styropian fundamentStyropian fundament. Kod produktu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P5-BS 200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)5.

Płyty styropianowe TYRON FUNDAMENT EPS 150-036 produkowane są ze spienionego polistyrenu. Podczas produkcji wykorzystujemy zaawansowane technologie, które gwarantują najwyższą jakość.

Charakterystyka:

 • Reakcja na ogień: EUROKLASA E
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 200 kPa
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 150 kPa
 • Współczynnik przewodzenia ciepła  0,036 W/mK
 • Wymiary standardowe: 1000 x 500mm
 • Grubość: 50 – 300 mm
 • Krawędzie proste lub frezowane

Zastosowanie:

 • Izolacja cieplna ścian zewnętrznych piwnic i fundamentów o dużym zagłębieniu lub obciążeniu nawierzchni gruntu;
 • Izolacja cieplna stropodachów pełnych o zwiększonym obciążeniu użytkowym w tym o odwróconym układzie warstw;
 • Izolacja cieplna tarasów i posadzek przemysłowych oraz podłóg na gruncie;
 • Izolacja cieplna parkingów na gruncie;
 • Izolacja cieplna parkingów dachowych;
 • Izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności .

TYRON FUNDAMENT EPS 150-036 spełnia normę PN-EN 13163:2012+A1:2015 oraz posiada Certyfikat Zgodności wydany przez:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Gdańsku