Kod produktu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5.

Płyty styropianowe TYRON DACH SUPER EPS 100 – 036 produkowane są ze spienionego polistyrenu. Podczas produkcji wykorzystujemy zaawansowane technologie, które gwarantują najwyższą jakość.

Charakterystyka techniczna:

 • Współczynnik przenikania ciepła: 0,036 W/mK
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 100 kPa
 • Reakcja na ogień: EUROKLASA E
 • Wymiary standardowe: 1000x500mm
 • Grubość: 10 – 250 mm
 • Krawędzie proste lub frezowane

Zastosowanie :

 • Izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną normalnie obciążoną;
 • Izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążona;
 • Rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy;
 • Izolacja cieplna stropów pod podkładem posadzkowym, średnio obciążonych;
 • Izolacja cieplna na krokwiach;
 • Izolacja cieplna dachów płaskich;
 • Izolacja cieplna tarasów i balkonów;
 • Izolacja cieplna pod systemy ogrzewania podłogowego;
 • Izolacja stropów nad przejazdami; izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych;
 • Izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia;
 • Izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt.

TYRON DACH SUPER EPS 100 – 036 spełnia normę PN-EN 13163:2012+A1:2015 oraz posiada Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.