prod-tyron-sub

Kod produktu: EPS EN 13163–T1–L2–W2–S5–P10-BS150–CS(10)120–DS(N)5–DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)4

Płyty styropianowe TYRON AQUA SUPER EPS 120-035 produkowane są ze spienionego polistyrenu.

Podczas produkcji wykorzystujemy zaawansowane technologie, które gwarantują najwyższą jakość.

Charakterystyka techniczna:

 • Współczynnik przenikania ciepła 0,035 W/mK
 • Reakcja na ogień EUROKLASA E
 • Wymiary standardowe: 1000x500mm
 • Grubość: 50 – 250 mm
 • Niska nasiąkliwość wody
 • Krawędzie proste lub frezowane

Zastosowanie :

 • izolacja cieplna fundamentów, ścian piwnic i cokołów,
 • izolacja przeciwwodna,
 • izolacja cieplna parkingów, podjazdów i tarasów silnie obciążonych,
 • izolacja cieplna w budownictwie drogowym, kolejowym oraz konstrukcjach inżynierskich,
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych,
 • izolacja cieplna pomieszczeń o dużej wilgotności,
 • izolacja cieplna dachów płaskich.

TYRON AQUA SUPER EPS 120 – 035 spełnia normę PN-EN 13163:2012+A1:2015 oraz posiada Certyfikat Zgodności wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Gdańsku.