Tyron Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

PageLines-bg-uber-main.jpg

TYRON PARKING EPS 200 – 036

Kod produktu:
EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Płyty styropianowe TYRON PARKING EPS 200-036 produkowane są ze spienionego polistyrenu. Podczas produkcji wykorzystujemy zaawansowane technologie, które gwarantują najwyższą jakość.

Charakterystyka:

 • Reakcja na ogień: EUROKLASA E
 • Współczynnik przewodzenia ciepła:  0,036 W/mK
 • Wytrzymałość na zginanie: ≥ 250 kPa
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 200 kPa
 • Wymiary standardowe: 1000 x 500 mm
 • Grubość: 50 – 300 mm
 • Krawędzie proste lub frezowane

 

Zastosowanie:

 • Izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych;
 • Izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, silnie obciążonych;
 • Izolacja cieplna dachów płaskich;
 • Wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich;
 • Warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych i kolejowych;
 • Izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych;
 • Izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach;
 • Izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia.

 

TYRON PARKING EPS 200-036 spełnia normę PN-EN 13163:2012+A1:2015 oraz posiada Certyfikat Zgodności wydany przez: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

 

Pobierz Deklarację Właściwości Użytkowych (PDF)

Pobierz Kartę Techniczną (PDF)

Zaktualizowano 01.01.2023