prod-tyron-subKod produktu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-S5-P10-BS 250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5.

Płyty styropianowe TYRON PARKING EPS 200-036 produkowane są ze spienionego polistyrenu. Podczas produkcji wykorzystujemy zaawansowane technologie, które gwarantują najwyższą jakość.

Charakterystyka:

 • Reakcja na ogień: EUROKLASA E
 • Współczynnik przewodzenia ciepła  0,036 W/mK
 • Wymiary standardowe: 1000 x 500mm
 • Grubość: 10 – 250 mm
 • Krawędzie proste lub frezowane

Zastosowanie:

 • Izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną, silnie obciążonych;
 • Izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym, silnie obciążonych;
 • Izolacja cieplna dachów płaskich;
 • Wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich;
 • Warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych i kolejowych;
 • Izolacja cieplna tarasów silnie obciążonych;
 • Izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach;
 • Izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia.

TYRON PARKING EPS 200-036 spełnia normę PN-EN 13163:2012+A1:2015 oraz posiada Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.